กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะฯ

กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
อำเภอลดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 กันยายน 2559

ดาวโหลดเอกสาร