ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase_News_menu

icon-flower

 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางชั้นเดียวสายเข้าซอย 21 หมู่ที่ 3 ตำบลสิงหนาท 11 มี.ค 58  new

icon-flower

 สอบราคาจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุปกคลุมผิวทาง ถนนสายสิงหนาท-บ่อเงิน หมู่ที่ 5, 7 ตำบลสิงหนาท 12 ก.พ 58  

icon-flower

 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองสามวาฯ 17 ธ.ค. 57  

icon-flower

 สอบราคาจ้าง โครงการลงลูกรังและหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จฯ วันที่ 26 พ.ย. 57 

icon-flower

 สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) วันที่ 26 พ.ย. 57 

icon-flower

 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนพังทลาย ถนนเลียบคลอง สปก. หมู่ที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 57 

icon-flower สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน(ไพร์มโค๊ต) หมู่ที่ 5 วันที่ 9 ก.ค. 57 

icon-flower สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยาบันลือ ฯ หมู่ที่ 1 วันที่ 9 ก.ค. 57 

icon-flower

 จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสิงหนาท 12 มี.ค.57 

icon-flower ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557