งานบริการประชาชน

งานบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มพิเศษในตำบลสิงหนาท โดยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาทเมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564