ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง วันที่ 4 มิ.ย. 62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562