ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนน ถนนสายวัดราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 7 25 มิ.ย.62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายวัดราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562