ตารางแสดงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 25 มิ.ย.61

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบคลองหลุมทองหลาง (ฝั่งตะวันออก)
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันวันที่ 25 มิ.ย. 2561

ดาวโหลดเอกสาร