ประกาศการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุฯ

เรื่อง ประกาศการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2561 

ดาวโหลดเอกสาร