ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายวัดราษฎร์บำรุง(หนองปลาดุก) หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 มิถุนายน 2563