ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145.03 ถนนสายบ้านหนองน้ำส้ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำส้ม ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 มีนาคม 2563