ประกาศร่างของเขตของงาน/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างของเขตของงาน/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร

  1. เอกสารประกวดราคา
  2. ร่างขอบเขตของงาน
  3. ราคากลางและแบบแปลน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 21 พฤศจิกายน 2560