ประกาศสอบราคาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนฯ

ประกาศสอบราคา

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด ปากคลองหนอง  ปลาดุก หมู่ที่ 7

ดาวโหลดเอกสาร