ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ 4 ม.ค. 62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านสิงหนาท บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

ดาวโหลดเอกสาร