ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลสิงหนาท วันที่ 13 มีนาคม 2563