ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 ธ.ค. 61

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหงสประภาสประสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ดาวโหลดเอกสาร