ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อย.ถ.145-03 ถนนสายบ้านหนองน้ำส้ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำส้ม ตำบลสิงหนาท กว้าง 4 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563