ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายสามวา-โค้กอีแร้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสิงหนาท วันที่ 27 เมษายน 2563