ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านหนองน้ำส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสิงหนาท กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง