ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145 – 01สายบ้านสิงหนาท – บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสิงหนาท กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย วันที่ 26 ก.พ.2563