ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายเลียบคลองสามวา หมู่ที่ 1,4,5,6 ตำบลสิงหนาท 9 ธ.ค.2562