สอบราคาจัดซื้อท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ 20 ชุด

สอบราคาจัดซื้อท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด

ปากคลองบ้านม้า หมู่ที่ 4 คลองสามวา หมู่ที่ 5 และปากคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท จำนวน 20 ชุด

ดาวโหลดเอกสาร