ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานจ้างทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร 13 มิ.ย.662

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานจ้างทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร
จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562