ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายริมคลองพิสนธ์ – ต.คลองพระยาบันลือ หมู่ที่ 5 ตำบลสิงหนาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ดาวโหลดเอกสาร