ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายแนวถนนฯ หมู่ที่ 5,7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายแนวถนน
สายเลียบคลองหลุมทองหลางหมู่ที่ 5,7 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

ดาวโหลดเอกสาร