ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลงวันที่ 13 มิ.ย. 62

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6×8.20 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562