พบเห็นการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง พบเห็นการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

โทร.081-946-4417