สอบราคาจ้าง โครงการเสริมถนนดินฯ ซอยมัสยิดมูฮัมมะดียะฮ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการเสริมถนนดินเพื่อยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดมูฮัมมะดียะฮ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงหนาท
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559