สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) 4 พ.ย.58

สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ศูนย์พัฒนาด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ดาวโหลดเอกสารที่นี่