สอบราคาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนฯ

ประกาศสอบราคา

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด ปากคลองบ้านม้า หมู่ที่ 4 ฯ

ดาวโหลดเอกสาร