ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนฯ หมู่ที่ 1 วันที่ 7 ม.ค.62

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ดาวโหลดเอกสาร