ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองพิสนธ์ – ต.คลองพระยาบันลือ
หมู่ที่ 5 ตำบลสิงหนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
อำเภอลดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดาวโหลดเอกสาร