โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ คลองปลายนาฯ

โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ คลองปลายนา คลองสามวา
คลอง สปก. คลองบ้านม้า

เอกสารโครงการ (คลิกเพื่อดาวโหลด)