โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนฯ ถนนสายเลียบคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 6, 7

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวลงคลอง ถนนสายเลียบคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 6, 7
ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 กรกฎาคม 2559

ดาวโหลดเอกสาร