โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด

โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ คลองปลายนา คลองสามวา
คลอง สปก. คลองบ้านม้า

เอกสารโครงการ (คลิกเพื่อดาวโหลด)