ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนน สปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่  กรกฎาคม 2562

Continue reading...