ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนน สปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่  กรกฎาคม 2562

Continue reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายวัดราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

Continue reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

Continue reading...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

Continue reading...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานจ้างทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร
จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

Continue reading...