ติดต่อ อบต.

 

ท่านสามารถส่งเรื่องราว หรือติดต่อ อบต.สิงหนาทโดยตรงได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
หมู่ 7 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ 035-200-731
โทรสาร  035-200-731
สำนักปลัด 08-1946-4417
ส่วนการคลัง 08-1947-5123
ส่วนโยธา 08-1948-0473

อีเมล  info@singhanart.net

หรือฝากข้อความและเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ ส่วนกรอกข้อมูลด้านล่างนี้