องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาทจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ในกรณีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคลากร อีกทั้งยังมุ่งหวัง เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าภายในตำบลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ

กิจกรรม อบต.สิงหนาท