กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายหลังวัดราษฎร์บำรุงฯ

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง (หนองปลาดุก)
หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แบบ ปปช 01
  2. แบบ ปร 5
  3. ปร 4