ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารฯ. ลงวันที่ 29 เม.ย.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร อบต.สิงหนาท กับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ลงวันที่ 29 เม.ย. 62