จัดซื้อรถเอนกประสงค์ 4 ล้อติดกระเช้าพร้อมเครน 11 ก.ย. 58

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

เรื่อง จัดซื้อรถเอนกประสงค์ 4 ล้อติดกระเช้าพร้อมเครน และถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร
เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 14 แรงม้า

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

ดาวโหลดเอกสารที่นี่
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ