ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๑๔๕-๐๑ สายบ้านสิงหนาท-บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ ๒,๕ ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓