ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม 2563