ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสามวา หมู่ที่ 1,4 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีคัดเลือก วันที่ 26 สิงหาคม 2564