ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 25 มิ.ย.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายเลียบคลองหลุมทองหลาง (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร