ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1คัน (e-bidding) 13 มิ.ย.62

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1คัน  (e-bidding)

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562