ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.145-01 สายบ้านสิงหนาท-บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 2,5 ตำบลสิงหนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 เมษายน 2563