ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 6 ก.ค.61

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสิงหนาาท-บ่อเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ดาวโหลดเอกสาร