ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 ก.ค. 61

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบคลองหลุมทองหลาง (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

ดาวโหลดเอกสาร