ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 วันที่ 18 ก.ค.62

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายหลังวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562