ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนสายเลียบคลองสามวา หมู่ที่ 1,4,5,6 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2562