ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 25 มิ.ย.62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสปก.สายกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงหนาท

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562